สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow เคหะศาสตร์ arrow การต่อเติมอาคารบ้านเรือน 1 (ต่อเติมหน้าบ้าน)
การต่อเติมอาคารบ้านเรือน 1 (ต่อเติมหน้าบ้าน)

          ครอบครัวไทยตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณเป็นครอบครัวที่ใช้ชีวิตกันอย่างสมถะพอเพียง ทำเท่าที่มี เท่าที่สามารถทำได้ ไม่เบียดเบียนใคร  ในการก่อสร้างบ้านเรือนก็เช่นกัน แฟน ๆ คนรักบ้านหลาย ๆ ท่านอาจเริ่มจากการสร้างบ้านหลังเล็ก  ๆ ก่อนแล้วจึงเริ่มเก็บหอมรอมริบ เพื่อขยับขยายต่อเติมเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา แม้ในตอนแรกที่เริ่มสร้างบ้านจะได้ออกแบบวางผังถูกต้องตามหลักเคหะศาสตร์อย่างครบถ้วนแล้วก็ตาม  แต่เมื่อมีการต่อเติมขยับขยายขึ้น นั่นหมายถึงรูปทรงและแผนผังอาคารบ้านเรือนต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วครับ  มีหลายส่วนในบ้านที่มักได้รับการต่อเติมให้กว้างขวางและสะดวกต่อประโยชน์ใช้สอย  เช่น ด้านหน้าของตัวบ้าน หรือที่พบเห็นกันมากที่สุดก็คือการต่อเติมส่วนครัว

          ในการต่อเติมแต่ละครั้งนอกจากความสวยงามแล้ว จึงควรให้ความใส่ใจในเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางเคหะศาสตร์ที่จะเกิดตามมาด้วย โดยเฉพาะการต่อเติมด้านหน้าบ้าน เพราะในทางเคหะศาสตร์แล้วหน้าบ้านถือว่าเป็นส่วนที่ต้อนรับการเข้าออกของสิ่งมงคลต่าง ๆ ทั้งโชคลาภ  เงินทอง  วาสนา  รวมทั้งแขกเหรื่อผู้มาเยี่ยมเยียน ซึ่งตามหลักแล้ว  หน้าบ้านที่สะอาด  โล่ง  โปร่งสบาย  กว้างขวาง  ไม่อับทึบ มีการถ่ายเทของอากาศที่ดี   ถือว่าเป็นบ้านที่มีความถูกต้องตามหลักเคหะศาสตร์  ไม่มีสิ่งกีดขวางการเข้าออกของสิ่งมงคลต่าง  ๆ  ประกอบกับมีการตกแต่งให้สวยงาม น่ามอง  รูปทรงที่มีอยู่เดิมก็ควรเข้ากันได้ดีกับรูปทรงใหม่ มองแล้วเกิดความกลมกลืนทั้งเรื่องของการตกแต่งหรือสีสันก็ควรให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน  ไม่แตกต่างกันมาก  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโครงสร้างด้านหน้าไม่ควรมีการต่อเติมให้อยู่สูงกว่าโครงสร้างด้านหลัง  เพราะถือว่าผิดหลักการต่อเติมบ้านตามเคหะศาสตร์มองแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ  ที่สำคัญแม้ว่าจะต่อเติมเป็นลักษณะใดก็ไม่ควรให้ส่วนที่ต่อเติมนั้นปิดบังส่วนหน้าบ้านให้เกิดความอับทึบ  เพราะถ้าหากหน้าบ้านเป็นส่วนที่อับแสง คือ ไม่มีแสงสว่างเข้าถึงอย่างเพียงพอ  ไม่มีการสร้างบรรยากาศที่ปลอดโปร่งภายในบ้าน ก็จะให้พลังการหมุนเวียนในการดำเนินชีวิตไม่ค่อยดีเช่นกัน  แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ ก็พอมีวิธีการแก้ไข โดยการติดตั้งหลังคาโปร่งแสงเพื่อให้มีแสงส่องเข้ามาจากด้านบนแทน แต่ก็ไม่ลืมที่จะหาทางป้องกันความร้อนที่อาจจะเข้ามาด้วยนะครับ

          อาคารบ้านเรือนที่สร้างเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสมาชิกในครอบครัวก็ควรเริ่มต้นมาจากรากฐานแห่งความรักและเอาใจใส่ของผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ประกอบกับมีความถูกต้องตามหลักเคหะศาสตร์ก็เพื่อการกินดีอยู่ดีของบรรดาแฟนๆ คนรักบ้านทุกท่านในครอบครัวครับ

<Previous   Next>